Medium Format Back

Model > Fujifilm Gx680

  • Fuji Gx680 Pro 6x8 Fujinon 135mm Lens, Polaroid Back, Custom Case, Filters, Plus
  • Fuji Gx680 Pro 6x8 Fujinon 135mm Lens, Polaroid Back, Custom Case, Filters, Plus
  • Fuji Gx680 Ii + 80mm + 135mm + Film Backs + Acc. Xlnt Cond
  • Fuji Gx680 Pro 6x8 Fujinon 135mm Lens, Polaroid Back, Custom Case, Filters, Plus